F.E.T.A - XXVI Edycja Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów


PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 31 MARCA, GODZ. 16.00.
Specjalnie dla Ciebie!


Formularz kontaktowy

KATEGORIA MUZYCZNA

 • solista/ zespół:
 • nazwa zespołu:
 • Imiona i nazwiska członków zespołu:
 • Tytuły i czas trwania poszczególnych utworów (utworu)
 • Czas trwania całego występu z uwzględnieniem przerw technicznych: (max 15 minut)
 • Wykaz instrumentów
 • Posiadanie ekipy technicznej (tak/nie)
 • Krótki wstęp do występu:
 • Uwagi:


KATEGORIA LITERACKA

 • Pseudonim:
 • Tytuł pracy:
 • Potrzebuję lektora:
 • Uwagi:


KATEGORIA PLASTYCZNA

 • Pseudonim:
 • Ilość prac:
 • Tytuły pojedynczych prac:
 • Zgoda na prezentację pracy:
 • Opis prac/y:
 • Technika wykonania poszczególnych prac:
 • Uwagi:


KATEGORIA TEATRALNA

 • Tytuł spektaklu:
 • Czas trwania spektaklu:
 • Czy scenariusz jest naszego autorstwa: (tak/nie)
 • Posiadanie ekipy technicznej: (tak/nie)
 • Uwagi:


KATEGORIA FOTOGRAFICZNA

 • Ilość fotografii:
 • Tytuły poszczególnych prac:
 • Zgoda na prezentację pracy:
 • Uwagi:


KATEGORIA TANECZNA

 • ilość osób w formacji:
 • Tytuł występu:
 • Długość występu:
 • Uwagi:


KATEGORIA FILMOWA

 • Tytuł pracy:
 • Czy scenariusz naszego autorstwa:
 • Długość występu:
 • Krótki opis filmu:
 • Uwagi: